Norsk gårdsbruk historie

Det å kunne leve av det som naturen tilbyr av ressurser har nok eksistert siden de første menneskene ble til. De første var jo jegere som jaktet på mat, så startet de med å sanke inn frukt og grønt. Jordbruket som vi kjenner til i dag er ikke mere enn rundt 10 000 år gammelt, og dyrking av jord og husdyr hold har utviklet seg bra i den siste tiden.

De første spor

De eldste sporene de har funnet om de første som drev på med både dyrking av jorden og med husdyrhold er funnet i midt Østen. I det området som kaltes den fruktbare halvmåne plantet man frø som var sanket inn ute i naturen. Man så nytten av og kunne slippe og gå lange veier for og sanke inn frukt og grønt ved og gjøre det på denne måten. Det var på den tiden att bevist planting og innhøsting kom, dette spredte seg ganske fort videre utover i Asia og til Europa. De typiske første produktene var linser, lin, linsevikke, kikert, enkornshvete, grynbygg og emmehvete. De første sporene etter husdyrhold kommer i fra Asia rundt 7000 f:kr tid, her ble også mye av produktene byttet ut til å omfatte mest ris og mais. Utviklingen gikk sin gang og i egnede områder startet men også opp med plommer, dadler og druer. Stadig mere og mere av frukt og grønt kom til i de fleste stedene man benyttet seg av jordbruk.

Norsk jordbruk

Hit til landet kom jordbruk i den yngre steinalderen, det er funnet rester i fra husdyr og korn i fra den tiden ved de sydlige kystområdene våre.De fleste spor man har funnet er i områdene rundt Jæren, Karmøy og Lista hvor det var de tetteste områdene så man regner med att de områdene også var de første.

Norsk jordbruk

Det ble ryddet skog for at de kunne få større åkere til sine forskjellige produkter, dette ble da permanente åkere som ga dem de nødvendige avlingene de trengte for å overleve.Det og rydde skog og etablere åkere var ingen enkel jobb på den tiden, alt ble gjort for hånd. Hakker, spader og håndmakt var de eneste verktøyene de hadde, så en liten åkerflekk tok lang tid og klargjøre. Det var ikke før rundt 1700 tallet at jordbruket her i landet endret seg noe vesentlig, med nye frø og produkter utenifra gav det nye impulser som da gav Norsk jordbruk ett løft. Fôrnepe, poteter og flere nye kornsorter samt utvikling av nye redskaper hjalp bøndene betraktelig med arbeidet.Av husdyr var det først storfe som man hadde mest av, dyr som gris, geit og høns var det lite av til å begynne med.