Mer enn frukt og grønnsaker – videreforedling

Jeg har sagt det tidligere og jeg gjentar det igjen –en gårdsbutikk er mye mer enn bare frukt og grønnsaker.

De folkene som driverslike butikker er meget iherdige mennesker og de har i de aller flestetilfeller også varer som normalt hører sammen med de varene de selv produserer.Og de fyller på med andre varer for å fylle ut sitt varesortiment slik at deskal ha så godt fornøyde kunder som mulig. Og de er utrolig flinke til åutnytte alt som kan utnyttes til å produsere andre ting dersom det ikke lengerer salgsvare.

 Andre varer

Jeghar vel vært innom dette temaet tidligere også, men jeg tar det i hvert fallfrem igjen her og nå. Jeg tenker i første rekke på frukt som ramler ned fratrærne og får en liten skade. Og med dagens «perfekte» verden så er jo ikke detførsteklasse salgsvare lenger. Men frukten er jo langt fra ødelagt. Da kandenne frukten benyttes til å lage saft, syltetøy, ulike moster eller geléer.Det er jo også varer som vi nordmenn er normalt glade i. Jeg må ta for meg den butikken eller bedriften som ernærmest for meg og som jeg har prøvd noen av varene fra. Jeg skal forsøke åikke drive med direkte reklame her, en det er mulig at det skinner gjennometter hvert hvilket firma dette er. Frukt som ramler ned fra sine trær da er det somoftest epler det er snakk om. Og det er nettopp epler jeg tenker på. Dettefirmaet er jo har jo frukt og bærpresseri i navnet.

 Epler til pressing

At det er høy klasse over de norske epleneer det liten tvil om. Noen påstår at det var Norge som spredte kulturen med ådyrke epler videre nedover i Europa. Men det er jo helt tilbake tilVikingetiden eller steinalderen og årene fremover derifra om historien erriktig.Deter flere gode egenskaper ved epler. Det er godt for fordøyelsen, og det har enhelt grei mengde med c vitaminer. Epler som leveres inn for å bli presset til saft ellerjuice kan være nesten alle slag. Glass epler er de eneste som ikke egner segtil pressing. Eplene kan gjerne ha støtskaper, men de bør være så nye som mulig.Gamle støtskader drar ofte med seg mer problemer enn bare en skade i eplet.Mugg for eksempel er ikke noe å benytte for å få god vare. Og jo lenger eplenehar hengt på treet for modning jo bedre blir kvaliteten på saften eller juicendu får tilbake.  Produsenten jeg har i tankene har drevet i bransjen iover 80 år – så dette faget kan de. Og det første produktet de produserte vareplemost. Produktet deres er et rent produkt og er ikke tilsatt sukker ellerandre konserveringsmidler. Kvaliteten på deres eplemost er høy fordi de er nøyemed sorteringen av eplene som blir levert inn og som de benytter. Og debehandler eplene med stor omhu så de sikrer kvaliteten så langt som er muligfra deres side.

Epler til pressing