Kan langveisfarende frukt og grønt bli kortreist?

KAN LANGVEISFARENDE FRUKT OG GRØNT BLI KORTREIST?

Det er stort fokus på miljøvennlighet i alt vi foretar oss i dag. Med de utfordringene vi står ovenfor er det heller ikke så rart. Vi har forpliktet oss til å bli med på å kutte utslipp og det betyr en helt ny måte å se verden på, leve på og handle på.. Et fokus har vært på den lokale maten vi produserer i Norge.

Vi er egentlig alt for godt plassert i verdensøkonomien, fordi det meste av hva vi produserer kan vi selge til god pris til utlandet. Det er ikke alle land forunt å kunne gjøre det, noe som skaper enorme inntekter for landet. Men vi vet samtidig at økonomien må stimuleres noe den ofte blir med handel.

Handel er et fredsprosjekt også. Skulle ønske vi ikke holdt oss inne med bare noen land, mens andre isoleres fra å kunne øke sin velferd og bedre befolkningens framtidsvisjoner. Men kan man se for seg at man kan fortsette å handle med utlandet, eller er vi nødt til å senke inntektene og bli mer selvforsynte? Her skal vi se på ting som kan gjøre at transportnæringen blir mer miljøvennlig.

Elektrifisering

Elektrifisering

Vi skal fortsette å ha et frodig landbruk i hundrevis av år i Norge, men handel er også viktig. Med elektrifisering av transporten vil den bli helt utslippsfri. Det er kun batteriene som nå står for noe utslipp i prosessene for å utvinne råstoffet litium og produsere dem. Elektrisitet kan komme fra fornybare energikilder som vind, sol og vann, så la oss fortsette å bygge ut denne industrien. Enda mindre utslipp får vi med transport på hydrogen. Disse slipper kun ut vanndamp og ingen litiumbatteri trengs.

Hydrogen må settes under trykk når det er i gassfasen, og kan derfor også være skummelt ved kollisjoner. Derfor er det ikke så mange kjøretøy med denne teknologien ennå, men det vil komme flere og flere slike etter hvert. I dagens samfunn er vi opptatt av at alt skal gå så hurtig. Og hurtighet er bra fordi det skaper raskere levering og mindre behov for lagring. Men store skip eller tog har stor kapasitet når det gjelder volum.

Men saktegående transport er ikke så populært ennå, fordi det krever at mye av produksjonen foregår på transportmiddelet. Det kan la seg gjøre med store drivhus med solceller som gjør at til og med frukt kan dyrkes om bord. Interntransport forstås med den transporten som er fra mellomlaster og sluttkunde. Denne transporten er i større grad elektrifisert i dag. Dersom lagrene er flyttet lenger ut av byene kan interntransport ta over mye av kjørelengdene.

Det er ikke mulig å tenke grønnere enn selveste Elon Musk. Spør man han har han sikkert et synspunkt også på langreist mat. For Elon har satt i gang et helt unikt prosjekt med sine hurtiggående tunnelbaner. Akkurat nå holder han på med å utvikle et avansert system av ganger under Los Angeles, hvor han venter å redusere kjøretid mellom store steder med opptil 85%. Dessuten får man all trafikken under bakken, noe som vil spare miljøet.