Husmannskost

Jeg tenkte vi skulle dvele litt ved dette med husmannskost, og se litt på hva det egentlig dreier seg om slik fra gammelt av. Det er jo ikke noen tvil om at dette stammer fra tiden, da det var vanlig med husmannsplasser og husmenn.

Det at det kunne være trange kår for mange husmenn og deres familier, er nok en kjent sak. Det var mange storgårder som hadde mange husmannsplasser under seg, og matbordet til storbonden og hans familie var nok noe ganske annet. Jeg tenker at husmannskosten skulle være rimelig, men helt klart mettende og energirik – for det var mange tunge arbeidsdager på husmannsplassene. Dette satte jo krav til at kosten måtte være skikkelig, og denne kosten skal vi se litt nærmere på nå.

De mest vanlige rettene

Når man går gjennom listen over den mest vanlige husmannskosten, kommer det retter som vi bruker den dag i dag. Dette har med tradisjoner å gjøre, som gjerne går i arv fra generasjon til generasjon. Det som kjennetegnet husmannskosten, er at det var en grov og enkel kost. Det er den også i dag, men begrepet eller fellesbetegnelsen husmannskost brukes sjeldent i dag. Poteter med kjøttkaker, og poteter med flesk er begge opprinnelige husmannsretter. Det er også en annen kjent husmannskost, nemlig flesk og duppe. På Finnskogen har de en annen variant, som heter motti og flesk. Denne retten er vel egentlig hverken en norsk eller svensk husmannskost, men noe finnene tok med seg da de innvandret til Finnskogen.

Andre retter og ingredienser

Andre retter og ingredienser

Poteter, diverse rotfrukter og ikke minst kornprodukter, var mye brukt i den gamle husmannskosten. Det samme var fleske omelett, grøtretter og pannekaker. Det som er felles for husmannsretter, er at det sjeldent eller aldri ble brukt krydder. Årsaken til dette er ikke kjent, men det kan jo ha noe med kostnader å gjøre.

Mange land hadde husmannsplasser

Det var ikke bare i Norge man hadde husmannskost, betegnelse er opprinnelig tysk og heter Hausmannskost. Det er derfor klart at Tyskland og sikkert flere andre europeiske land, hadde både husmannsplasser og husmannskost. Slik er det også med hele Skandinavia, så dette er absolutt ikke noe særegent for Norge.

Hausmanns gate

Dette er en digresjon fra tema vi snakker om, altså husmannskost. Men med tanke på ordets opprinnelse; Hausmannskost, kom jeg til å tenke på en gammel og kjent gate i Oslo. Hausmannsgate ligger i bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka og Sentrum. Det var Generalløytnant Fredrik Ferdinand Hausmann, som eide Ankerløkken som Hausmannsgate krysser. Det har altså aldri vært husmannsplasser i dette området, men med tanke familienavnet hans kan det tyde på at han var en husmannssønn.

Generalløytnant Fredrik Ferdinand Hausmann, levde i årene 1693-1737, og han eide altså Ankerløkken som han kjøpte i 1737. Jeg vet som sagt at dette var en digresjon, men det har jo en link historisk sett i alle fall. Historie kan man aldri få nok av, og jeg håper alt sammen fattet interesse hos dere. Jeg håper og tror at vi skal dykke enda dypere, i historien til norske matretter ved en annen anledning.