Gård og livet på og rundt

Gårdslivet i Norge kan være så mangt. Det er mange somdriver mange forskjellige former for gårder i Norge.

Det kan være drift medulike husdyr, det kan være korn og grønnsaker, det kan være skogsarbeid, detkan være å produsere ting man kan selge i egen butikk, det kan være jakt og kjøttproduksjon, eget slakteri, melkeproduksjon og ja det er så mye rart at jeg måta det litt etter hvert som siden fylles med artikler her. Jeg har ingen listesom jeg slavisk skal følge. Mye endrer seg jo etter som hvilken årstid det erogså.

På gården

Det å drive full drift på en gård i dag er mye jobb.Det er jobb året rundt. Jeg skal ikke snakke noe om økonomi på disse siden, menjeg har tenkt å ta for meg en del av det som skjer og kan skje på en gård og iforbindelse med en gård. Jeg selv er ingen gårdsgutt, men jeg har vært mye pågård og jeg har jobbet noe på gård i mine yngre dager. Jeg har kamerater somhar gård, jeg har venner som har går og jeg har familie som har gård. Så littinnsyn har jeg i hvert fall fått opp gjennom årene. Men det er mer det som ersynlig utad jeg vil snakke litt om. Presentere en del av de forskjelligeproduktene som kan selges i en gårdsbutikk.

Gårdsbutikk

I en helt vanlig gårdsbutikk kan det jo selges altmellom himmel og jord. Men det er først og fremst utsalg for den gården derbutikken ligger i de fleste tilfellene. De mest vanlige produktene vi finner påen slik butikk er for eksempel melk, poteter, alle mulige grønnsaker ettersesong, egg, kjøtt og diverse annen lokal mat. De fleste slike butikker harnesten alltid også ulike krydder som brukes i forbindelse med de produktene deselger, kanskje noen varer noen på gården har produsert som strikkevarer ellersy-varer eller liknende. Kanskje med påskrift som en liten reklame for gårdeneller til og med for gårdsbutikken. Fuglenek eller julenek selger de ofte i denkalde årstiden. Og gjerne noen blomster og eller planter. Da også kanskje lysog lykter til ulike bruk – ja mulighetene er veldig mangeHar de sauer for eksempel i sitt dyrehold så kanskjeer det noen som har strikket noen ullvarer med ull direkte fra gårdens sauer. Har de kuer på gården så er det jo ulike sorter melkog fløte som er det nærmeste til salgs, men også ost av ulike sorter. Syltetøy fra som er syltet og produsert fra egneavlinger er vel også ganske normalt. Jordbær er vel kanskje det mest vanlig herpå Østlandet, men igjen kommer det an på hvilken kant av landet butikkenbefinner seg. Og på hvilken tid av året.

Gårdsbutikk

Slikkunne jeg fortsatt i det vide og det brede med masse produkter. Men du skjønnergarantert i hvilken retning jeg har tanker om å lede de neste artiklene. Sådersom dette er noe interessant så får du følge med