Epler i Norge

Den norske eplesesongen strekker seg kun over noen fåmåneder på høsten. Resten av året så er det veldig mye importerte epler som erå få kjøpt i butikkene.

Noen epler kan lagres over noe tid, mens andre igjenbør spises ganske snart for å ha den ønskede kvaliteten. De norske eplene erstort sett kjent for å ha høy kvalitet og det er mange som gleder seg til hvereneste eplehøst. Slik er det med veldig mye andre ting av frukt og grønnsaker –norske varer holder veldig ofte meget høy kvalitet. Ikke det at andre varer erdårlige, men de norske varene er mange ganger et lite hakk bedre enn importertevarer. Diskusjonen om hvorfor det er slik får vi ta en annen gang.

Norske eplesorter

 Deter mange forskjellige utgaver av epler i Norge. Noen av de mest vanlige sorteneer; Rød og gul Gravenstein, Lobo, Rød Torstein, Rød Prins, Åkerø, Sävstaholm,Aroma, Discovery,Summer red og Transparent Blanche. Dette er bare et tilfeldig utvalg, og detfinnes mange flere sorter. Gravensteinblir også kalt forGråsteneple.De finnes som nevnt i både gulog rød utgave. Eplet er søtt og er meget godt å spise når det er modent utpåhøsten i september eller oktober. Gravenstein har over 200 års historie iNorge, og i dag dyrkes det spesielt i Telemark, Sogn, Hardanger og i Lier.  Dette eplet er også meget godt egnet til å lagedrikken sider. Men dette har blitt stoppet en del på grunn av avgifter ogregler i Norge. Men det har alltid blitt produsert en del til privat bruk. Deter snakk om at det skal forsøkes å starte denne sider produksjonen igjen.

Sävstaholm eret svensk eple originalt som vi i Norge også produserer. Dette er et godt spiseeple som lukter godt. Denne sorten har et hvitt fruktkjøtt som er fint, løst ogmørt i sin konsistens. Eplet er særdeles saftig og brukes ofte å settes frem påbordene for å spises. Holdbarheten på eplet er ikke all verden så de bør spiseganske snart etter at de er modne omkring september måned. Det er en av de mesthardføre sortene så de dyrkes også ganske lang nord i Norge og litt oppover ihøyden. Åkerø ernok et svensk eple som gror godt i Norge. Eplet ble utviklet for rundt 300 årsiden og navnet har det fått fra et svensk gods med navnet Åkerö. Dette er vel enav de sortene som vi i Norge kaller for vinterepler. De er ikke modne før likefør vinteren setter inn i november. Det har holdbarhet i noen måneder, men ikkefor lenge. Epler er ferskvare! Åkerø er både syrlig og søt i smaken og samtidigganske aromatisk. Åkerø er også ganske hardfør og kan vokse i store deler avNorge. Men har litt lett for å få litt flekker som skurv og noen andresykdommer dersom de vokser før nærme kysten. Det er også litt jobb på våreneller sommeren med dette eple slaget da de har lett for å sette ganske mangekart. Skal man da få så store og fine epler som mulig må dette tynnes ut littfør de vokser til for mye.

Norske eplesorter