Matvaner

Matvanene verden rundt er ganske forskjellige, de er jo mye preget av den lokale tilgangen av råvarer som finnes i området. Ris er jo en ganske stor del av verdens befolknings hoved ingrediens i matveien, mens her i Norge er det poteten som er…