Bli bedre til å snakke norsk

Det å lære seg et helt nytt språk er ikke lett; det krever tid og viljestyrke. Tiden det tar å lære seg et helt nytt språk kommer derimot an på personen. Vi er tross alt forskjellige, og noen lærer derfor raskere enn andre. Dessuten…