Flere lokale grønnsaker

Siden jeg har startet med lokale produkter oggrønnsaker så får jeg fortsette i den samme retningen litt lenger.