Lokale produkter – egg og melk

Lokal mat eller kortreist mat er noe som bare harblitt mer og mer populært de senere årene.