Matvaner

Matvanene verden rundt er ganske forskjellige, de er jo mye preget av den lokale tilgangen av råvarer som finnes i området. Ris er jo en ganske stor del av verdens befolknings hoved ingrediens i matveien, mens her i Norge er det poteten som er den største. Det er også store forskjeller i Norge når det gjelder våre matvaner, her er det også lokale forhold som spiller inn. Den nye trenden her er jo å bli vegetarianer, eller en av variantene innen denne matstilen.

Vegetarianer

Det å bli en vegetarianer har blitt en veldig populær livs stil her i landet, også i deler av resten av verden har denne trenden virkelig tatt av. Man kan nok diskutere i det vide og brede om det virkelig er så sundt som mange påstår. Kroppen trenger jo mange forskjellige stoffer for å fungere optimalt og da mener flere eksperter på området at vi også trenger fisk og kjøtt.

Men at frukt og grønt er sunt er det jo ingen tvil om, her er det også mange nærings stoffer vi trenger. Når man skal starten denne nye livsstilen bør man planlegge sine innkjøp godt i forveien. Det er jo litt av en omstilling man skal igjennom for å kunne kalle seg en vegetarianer, så for noen kan det være vanskelig i starten. Her kan man få mange gode råd og tips om man søker litt på nettet, innkjøp, retter og veiledning.

Vegetarianer

Det finnes flere typer av vegetarianere, den mest vanlige varianten kalles for Lakto ovo vegetarianere. Her har man i tillegg til den grønne maten også egg og melk i kosten, mens de som holder seg til veganisme kun spiser plantebasert kosthold. Alt som stammer i fra dyr holder de seg langt vekk i fra, dette er for å unngå å påføre dyr død og lidelser. Så har man fruktianisme, her er det kun bær, frukt, frø og grønnsaker som gjelder. Dette var bare noen eksempler innen vegetarianer kostholdet, det finnes en god del flere varianter også.

Innkjøp

Det med å legge om sin livstil kan nok være en utfordring for noen, men med litt planlegging så går det nok greit. I byene har man ganske mange små grønnsaks handlere som har ett greit utvalg og stort sett friske og ferske råvarer som gjør innkjøpene enklere. Ute på den mere landlige delen av landet finner man mange gårds butikker som tilbyr produkter som blir produsert på gårdene. Stort ferskere råvarer finner man nok ikke, billigere blir det også for man slipper mellomleddene som også skal tjene penger. Om man har muligheten til å finne noen gårdsbutikker i nærheten der man bor er nok dette den beste måten og få gjort sine innkjøp på.

Om man ønsker mere råd og tips til hvordan man skal tilberede og få inspirasjon til vegetar retter er det kommet flere vegetarianer-festivaler rundt omkring. Her kan man utveksle erfaring og få mange gode tips som kan hjelpe en på veien. På disse festivalene er det jo også muligheter til å få gjort sine innkjøp av ferske produkter.

Hva er GMO?

GMO står for genmodifisert organisme. Genmodifisert mat er laget av soya, mais eller andre avlinger dyrket fra frø med genetisk konstruert DNA. GMO er veldig populært i enkelte land som for eksempel USA, men er ikke utbrett i Norge enda. GMO-frø brukes til å plante mer enn 90 prosent av mais, soyabønner og bomull som er dyrket i USA. Og mye av denne amerikansk produserte maten kan man faktisk finne i dagligvare butikker her i Norge. Noen mennesker tror at GMO er trygt, sunt og bærekraftig, mens andre hevder det motsatte. Les videre for å lære om fordeler og ulemper – og hva forskningen sier.

Fordeler med GMO-mat

Forskere konstruerer genetikken til frø av mange grunner. For eksempel gjør de noen ganger endringer designet for å øke en plantes: motstand mot insekter, toleranse mot ugressmidler, toleranse for varme, kulde eller tørke. GMO gan også gi større eller flere avlinger og derfor mer mat.

De konstruerer også frø for å gi GMO-matvarer sterkere farger, økt holdbarheten eller fjerne frø. Derfor kan vi kjøpe vannmeloner og druer uten frø. Noen GMO-matvarer er også konstruert for å ha høyere nivåer av spesifikke næringsstoffer, for eksempel protein, kalsium eller folat. Talsmenn for GMO-mat hevder at genteknologi kan hjelpe oss med å finne bærekraftige måter å mate mennesker på. Spesielt i land som mangler tilgang til næringsrik mat.

Potensielle ulemper med GMO-mat

GMO

På den andre siden lurer noen på om GMO-mat er trygt og sunt å spise. Genteknologi er en relativt ny utvikling. Som et resultat er forskning på langsiktige helseeffekter av GMO-matvarer begrenset. GMO-matvarer må oppfylle de samme sikkerhetskravene som mat dyrket av ikke-GMO-frø. Men kritikere antyder at det er mer å være bekymret for. Noen mennesker bekymrer seg for at GMO-mat kan være knyttet til allergier, antibiotika resistens eller kreft. Andre antyder at disse bekymringene er ubegrunnede. Dette er hva forskningen sier:

Matallergier er et økende problem i USA. Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC), har matallergier hos barn under 18 år økt; fra 3,4 prosent mellom 1997 og 1999 til 5,1 prosent mellom 2009 og 2011.

Noen mennesker tror at økningen er knyttet til GMO-mat. Men det er ingen bevis for at GMO-mat generelt har større sannsynlighet for å utløse allergiske reaksjoner enn ikke-GMO-mat, ifølge en studie fra Harvard University.

Andre reiser bekymring for overføring av spesifikke proteiner fra en plante til en annen i genteknologi. Proteiner som finnes i et relativt lite antall matvarer forårsaker de fleste allergiske reaksjoner. Nøtter er en av de vanligste utløserne.

På midten av 1990-tallet undersøkte forskere en stamme av GMO-soyabønner som ble konstruert for å inneholde protein fra nøtter. Ifølge rapporten deres i New England Journal of Medicine, utløste soyabønner allergiske reaksjoner hos personer med nøtteallergi. Disse soyabønnene kom aldri inn i markedet og selges ikke til forbrukere.

Antibiotikaresistente bakterier kan motstå antibiotika, noe som gjør dem vanskelig å drepe. Ifølge CDC smitter antibiotikaresistente bakterier to millioner mennesker hvert år. Disse infeksjonene dreper minst 23 000 mennesker per år.

Forskere modifiserer ofte frø ved bruk av antibiotikaresistente gener i genteknologiprosessen. Noen mennesker lurer på om det er en sammenheng mellom disse GMO-matvarene og økende antall antibiotikaresistente bakterier. Ingen studier har bekreftet denne påstanden, men mer forskning er nødvendig.

Det er mange fordeler med GMO, men de potensielle ulempene kan også vise seg å være gigantiske etter hvert som vi lærer mer om GMO. Det finnes teorier om at GMO kan framkalle kreft og andre alvorlige sykdommer, men mange av disse teoriene har ikke blitt forsket nok på enda.

Finnmark preges av et landbruk med småskalaproduksjon

Norge er som kjent et langstrakt land, og det å drive med jordbruk er slett ikke det samme fra sør til nord. Det finnes mange lokale variasjoner innenfor hver landsdel, men det store bildet viser klart at den nordligste landsdelen har de største utfordringene. Klima er så klart det som i hovedsak skaper denne forskjellen mellom, Sør-, Midt-, og Nord-Norge. Men det er lange og gode tradisjoner, for jordbruk også i et fylke som Finnmark. Selv om de store brukene er å finne lenger sør, er jordbruket i Finnmark viktig.

Mange utfordringer

Jeg tenker da både på bonden selv, men også for kundene og samfunnet totalt sett. Personlig mener jeg at alle landsdeler, skal ha en så god jordbruksproduksjon som mulig. Her kommer vi også inn på klimapolitikk, og da spesielt det at man i størst mulig grad – må søke å redusere transport av matprodukter mellom landsdelene. Klimaregnskapet er ikke lett å balansere, for det er ikke mulig å skape en produksjon innen landbruket – som gjør transport uaktuell. Vi kan jo bare tenke de store mengder med fisk, som daglig transporteres fra Nord-Norge og sørover. Transporten motsatt vei er nok minst like stor i volum, men da altså med produkter som Nord-Norge selv ikke kan produsere.

Smått men viktig

Når jeg sier at jordbruket i Finnmark legger beslag på 0,3 % av det totale arealet i fylket, så forstår sikkert de fleste at jordbruk ikke er noe som preger Finnmark i nevneverdig grad. Når vi sammenholder dette tallet med Norge sitt arealbruk knyttet til jordbruk, så står Finnmark fylke for kun 1 % totalt sett. Når vi ser mer detaljert på hva som produseres i jordbruket så langt mot nord, så skal jeg ta noen av tallene jeg har hatt tilgang til. Grovfôr er uten tvil det som utgjør den største delen, ja faktisk brukes nesten 90 % av arealet i jordbruket i Finnmark til produksjon av grovfôr.

Utvikling av distriktene og sysselsetting

Utvikling av distriktene og sysselsetting

Når vi ser på innmarksbeite så viser tallene at noe over 10 %, brukes til dette i Finnmark. Arealer med denne type produksjon, har ofte et tydelig kulturpreg og brukes derfor til beite og ikke maskinell høsting. Utvikling av distriktene, bosetting, kulturbærer og ikke minst sysselsetting, dette er hva jordbruket i Finnmark bidrar til. Det er selv med sin småskalaproduksjon som Finnmark hovedsakelig har, viktig for landsdelen og lokalsamfunn at jordbruket består i Nord-Norge.

Kulturlandskapet i Finnmark

Det som kjennetegner og også er et særpreg for kulturlandskapet i fylket, er at det innehar ganske stor variasjon når det kommer til tunstrukturen. Veier, grøfter, bekker og elver, deler opp jordbruksarealene. Størrelsene på jordstykkene i Finnmark, ligger relativt langt under det vi finner av tall for landsgjennomsnittet. Men om vi sammenlikner tallene fra Finnmark med andre fylker som Nordland og Troms, så kommer Finnmark ut med de største jordstykkene i gjennomsnitt.Senere skal vi se på skogbruket, og vi kommer nok til å besøke Finnmark atter en gang. Jeg har vært i Finnmark en del ganger, og naturen man finner lengst nord i landet vårt – gjør et mektig inntrykk.

Husmannskost

Jeg tenkte vi skulle dvele litt ved dette med husmannskost, og se litt på hva det egentlig dreier seg om slik fra gammelt av. Det er jo ikke noen tvil om at dette stammer fra tiden, da det var vanlig med husmannsplasser og husmenn. Det at det kunne være trange kår for mange husmenn og deres familier, er nok en kjent sak. Det var mange storgårder som hadde mange husmannsplasser under seg, og matbordet til storbonden og hans familie var nok noe ganske annet. Jeg tenker at husmannskosten skulle være rimelig, men helt klart mettende og energirik – for det var mange tunge arbeidsdager på husmannsplassene. Dette satte jo krav til at kosten måtte være skikkelig, og denne kosten skal vi se litt nærmere på nå.

De mest vanlige rettene

Når man går gjennom listen over den mest vanlige husmannskosten, kommer det retter som vi bruker den dag i dag. Dette har med tradisjoner å gjøre, som gjerne går i arv fra generasjon til generasjon. Det som kjennetegnet husmannskosten, er at det var en grov og enkel kost. Det er den også i dag, men begrepet eller fellesbetegnelsen husmannskost brukes sjeldent i dag. Poteter med kjøttkaker, og poteter med flesk er begge opprinnelige husmannsretter. Det er også en annen kjent husmannskost, nemlig flesk og duppe. På Finnskogen har de en annen variant, som heter motti og flesk. Denne retten er vel egentlig hverken en norsk eller svensk husmannskost, men noe finnene tok med seg da de innvandret til Finnskogen.

Andre retter og ingredienser

Andre retter og ingredienser

Poteter, diverse rotfrukter og ikke minst kornprodukter, var mye brukt i den gamle husmannskosten. Det samme var fleske omelett, grøtretter og pannekaker. Det som er felles for husmannsretter, er at det sjeldent eller aldri ble brukt krydder. Årsaken til dette er ikke kjent, men det kan jo ha noe med kostnader å gjøre.

Mange land hadde husmannsplasser

Det var ikke bare i Norge man hadde husmannskost, betegnelse er opprinnelig tysk og heter Hausmannskost. Det er derfor klart at Tyskland og sikkert flere andre europeiske land, hadde både husmannsplasser og husmannskost. Slik er det også med hele Skandinavia, så dette er absolutt ikke noe særegent for Norge.

Hausmanns gate

Dette er en digresjon fra tema vi snakker om, altså husmannskost. Men med tanke på ordets opprinnelse; Hausmannskost, kom jeg til å tenke på en gammel og kjent gate i Oslo. Hausmannsgate ligger i bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka og Sentrum. Det var Generalløytnant Fredrik Ferdinand Hausmann, som eide Ankerløkken som Hausmannsgate krysser. Det har altså aldri vært husmannsplasser i dette området, men med tanke familienavnet hans kan det tyde på at han var en husmannssønn.

Generalløytnant Fredrik Ferdinand Hausmann, levde i årene 1693-1737, og han eide altså Ankerløkken som han kjøpte i 1737. Jeg vet som sagt at dette var en digresjon, men det har jo en link historisk sett i alle fall. Historie kan man aldri få nok av, og jeg håper alt sammen fattet interesse hos dere. Jeg håper og tror at vi skal dykke enda dypere, i historien til norske matretter ved en annen anledning.

Norsk gårdsbruk historie

Det å kunne leve av det som naturen tilbyr av ressurser har nok eksistert siden de første menneskene ble til. De første var jo jegere som jaktet på mat, så startet de med å sanke inn frukt og grønt. Jordbruket som vi kjenner til i dag er ikke mere enn rundt 10 000 år gammelt, og dyrking av jord og husdyr hold har utviklet seg bra i den siste tiden.

Les mer

Snart vår

Vi har kommet oss en god bit inn i et nytt år allerede, og det nærmer seg med stormskritt når de norske varene dukker opp i de forskjellige gårds butikker. Hvem gleder seg vel ikke til nye poteter, dagsferske grønnsaker og litt utover sommeren til norske jordbær og annen frukt av alle slag. Jeg gleder meg stort i hvert fall.

Les mer

Mye mer enn frukt og grønt

Gards butikker kan som alle vet ha utrolig mye varer til salgs. Mye kommer an på hvor de ligger og til hvilken type gard de har forbindelse til. Men det er jo ikke bare produkter som gror og fores opp direkte på garden som kan selges.

Les mer

Rotgrønnsaker

Fordelen med en gårdsbutikk direkte på gården at deter ikke langt for å hente påfylling av en del varer. Og det er ikke langbestillingstid og man er heller ikke avhengig av mange andre personer.

Les mer

Reisetips

De fleste av oss er ikke født som kunnskapsrike reisende. Det er noe som bare kommer med erfaring. I begynnelsen, gjør du en masse feil. Reise kompetanse kommer av en lang prosess med mistede busser, tåpelig oppførsel, kulturell uvitenhet, og utallige små feil. Plutselig en dag, begynner du å sømløst bevege deg gjennom flyplasser og integrere deg inn i nye kulturer som en fisk i vann. Disse tipsene hjelper deg å lære litt fortere og kan spare deg for mye trøbbel.

Pakk alltid et håndkle

Det er nøkkelen til vellykket galaktisk haiking og vanlig sunn fornuft. Du vet aldri når du vil trenge det, enten det er på stranden, på en piknik, eller bare for å tørke deg. Mens mange steder tilbyr håndklær, vet du aldri, og å ta med et lite håndkle vil ikke legge til så mye vekt på vesken.

Pakk lett

Det er greit å ha på seg den samme t-skjorten et par dager på rad. Ta halvparten av klærne du tror du vil trenge; Du trenger ikke så mye som du tror. Skriv ned en liste over nødvendigheter, del den i to, og bare pakk det! Hvis du kjøper en liten ryggsekk vil du ikke ha så mye plass til ekstra ting, mer om det i neste tips. Sist, men ikke minst: Husk å sjekke værmeldingen og pakk deretter.

Kjøp en liten ryggsekk/koffert

Kjøp en liten ryggsekk/koffert

Ved å kjøpe en liten ryggsekk (rundt 35/40 liter er best), vil du bli tvunget til å pakke lett og unngå å bære for mye ting. Mennesker har en naturlig tendens til å ønske å fylle plass så hvis du pakker lett, men har massevis av ekstra plass i vesken, vil du ende opp med å ta med mer og deretter angre. Slitasje, svinn og fotturer kan raskt gjøre at du får en mangel på sokker, å pakke noen ekstra vil komme til nytte. Jeg tar med litt flere enn jeg trenger. Ingenting slår et friskt par sokker!

Ta et ekstra bankkort eller kredittkort med deg

Katastrofer skjer. Det er alltid godt å ha en reserve i tilfelle du blir ranet eller mister et kort. Du ønsker ikke å bli sittende fast på et nytt sted uten tilgang til midlene dine. Et ekstra kort kan virkelig redde en ellers ødelagt reise. Jeg tar personlig alltid med meg to kort enten jeg er på reise eller ikke; Det er alltid best å være på den sikre siden. Pass også på at kortet ditt ikke belaster et utenlandsk transaksjonsgebyr eller andre skjulte gebyrer som kan spise av reisebudsjettet ditt.

Konklusjon

Det er mange gode tips som kan hjelpe deg når du er ute og reiser. Forhåpentligvis var i hvert fall noen av disse tipsene nyttige og vil kunne hjelpe deg i framtiden. Dersom du følger tipsene har du en stor fordel over dine reisekamerater og de vil antageligvis bli misunnelige når de ser at du unngår mange av problemene de støter på, eller kanskje du vil dele disse tipsene med vennene dine.

Epler i Norge

Den norske eplesesongen strekker seg kun over noen fåmåneder på høsten. Resten av året så er det veldig mye importerte epler som erå få kjøpt i butikkene.

Les mer